تبلیغات
♀ کُلبــِـﮧ عِشق مـا دوتــــا ♂ - ❤ عــــاشِـــقــــــﮯ ❤

♀ کُلبــِـﮧ عِشق مـا دوتــــا ♂

گل بر كف و مـﮯ بر لب و معشوق بـﮧ كام است ♬ ♪ ♩ سلطان جـﮩاטּ نیز بـﮧ چنین روز غلام است

❤ عــــاشِـــقــــــﮯ ❤

رو ساحـِل سُرخ دِلـِت اسم کـَسـﮯ رو حَــک نَکن                                                                     

                                                بـﮧ اینکـﮧ مـَن دوسـِت دارم حـَتی یه ذره شَــک نـَکن

بـِزار بهت گـُفتـﮧ باشـَم که ماجراے مــا و عـِشق                                                                    

                                               تــَقصیرِ چــِشماے تو بود ‌‌‌، وَگـَرنـَﮧ ما کُجــا و عـِشق ؟ 

ســَرم تو لاکــِ خوَدم و دِلـَم یـﮧ جو هـَـوس نداشت                                                                  

                                                بـَس کـِﮧ یـِﮧ عـُمر آزِگار کارے به کار کـَـس نداشت

تا اینکـﮧ پــِیدا شـُدے و گــُفتـﮯ ازاین چــِشمـاے خیس                                                                

                                                       تو دفـَتــَر تــَرانـِﮧ هات یـﮧ قــَطره بــارون بنویس

عــِشقمو دَستِ کَم نــَگیر دُرُستـﮧ مَجــنون نِمیشــَم                                                                    

                                                    وَقتـﮯ کـﮧ گــِریـﮧ مـﮯ کُنـﮯ حَریفِ بــارون نِمیشم

رو ساحِل سُرخ دِلِت اسم کَسـﮯ رو حـَـک نَکن                                                                 

                                              بـﮧ اینکـﮧ مَن دوسِت دارم حَتی یـِﮧ ذَرِه شـَـک نــَکن

هَنوز یـﮧ قـَطره اَشکـِتو  بـﮧ صَد تا دَریــا نِمـﮯ دَم                                                                 

                                                     یـﮧ لَحظِـﮧ با تو بودَنو  بـﮧ عُمرِ دُنیــا نِمـﮯ دم

هَمین روزا بــِخاطِرت بـﮧ سیمِ آخـَـر مـﮯ زَنَم                                                                      

                                                   قِصِـﮧ عاشِقیمونو تو شــَهرِمون جــار مـﮯ زنم+ ▓ نِوشتِـﮧ شُده دَر دوشنبه 15 اسفند 1390 ساعَتِ 12:23 ب.ظ تـَوسُط عاشِقاטּ ❧شادی و حمید ❧ | نظرات()