تبلیغات
♀ کُلبــِـﮧ عِشق مـا دوتــــا ♂ - زندگی

♀ کُلبــِـﮧ عِشق مـا دوتــــا ♂

گل بر كف و مـﮯ بر لب و معشوق بـﮧ كام است ♬ ♪ ♩ سلطان جـﮩاטּ نیز بـﮧ چنین روز غلام است

زندگی

زندگی یک بازی درد آور است
زندگی یک اول بی اخر است
زندگی کردیم اما باختیم
کاخ خود را روی دریا ساختیم
لمس باید کرد این اندوه را
بر کمر باید کشید این کوه را
زندگی را با همین غم ها خوش است
با همین بیش و همین کم ها خوش است
باختیم و هیچ شاکی نیستیم
بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم


+ ▓ نِوشتِـﮧ شُده دَر شنبه 1 مرداد 1390 ساعَتِ 08:44 ق.ظ تـَوسُط عاشِقاטּ ❧شادی و حمید ❧ | نظرات()